close
تبلیغات در اینترنت

ღ❤PlAy OF tHe FaTe❤ღ : part 51


درباره سايت درباره سايت
*Stories*
گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند و نوری که تاریکی می دهد... ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند دلم می گیردداز سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد.. و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند... از دوستی که برایت هدیه ، دوبال برای پریدن می آورد و بعد پرواز را با منفورترین کلمات دنیا معنی می کند دلم می گیرد از چشم امید داشتنم به اینهمه هیچ گاهی حتی از خودم هم دلم میگیرد

آرشيو آرشيو

پنجشنبه 22 مهر 1395

چهارشنبه 18 بهمن 1391

سه شنبه 17 بهمن 1391

دوشنبه 16 بهمن 1391

شنبه 14 بهمن 1391

چهارشنبه 11 بهمن 1391

سه شنبه 10 بهمن 1391

يکشنبه 08 بهمن 1391

چهارشنبه 04 بهمن 1391

شنبه 23 دی 1391

پنجشنبه 21 دی 1391

سه شنبه 19 دی 1391

يکشنبه 17 دی 1391

شنبه 16 دی 1391

پنجشنبه 14 دی 1391

يکشنبه 10 دی 1391

پنجشنبه 07 دی 1391

سه شنبه 05 دی 1391

دوشنبه 04 دی 1391

يکشنبه 03 دی 1391

شنبه 02 دی 1391

دوشنبه 27 آذر 1391

يکشنبه 26 آذر 1391

پنجشنبه 23 آذر 1391

سه شنبه 21 آذر 1391

يکشنبه 19 آذر 1391

دوشنبه 13 آذر 1391

يکشنبه 12 آذر 1391

پنجشنبه 09 آذر 1391

چهارشنبه 08 آذر 1391

سه شنبه 07 آذر 1391

شنبه 04 آذر 1391

پنجشنبه 02 آذر 1391

سه شنبه 30 آبان 1391

يکشنبه 28 آبان 1391

پنجشنبه 25 آبان 1391

چهارشنبه 24 آبان 1391

دوشنبه 22 آبان 1391

يکشنبه 21 آبان 1391

جمعه 19 آبان 1391

پنجشنبه 18 آبان 1391

چهارشنبه 17 آبان 1391

سه شنبه 16 آبان 1391

دوشنبه 15 آبان 1391

يکشنبه 14 آبان 1391

شنبه 13 آبان 1391

جمعه 12 آبان 1391

سه شنبه 09 آبان 1391

دوشنبه 08 آبان 1391

يکشنبه 07 آبان 1391

شنبه 06 آبان 1391

پنجشنبه 04 آبان 1391

سه شنبه 02 آبان 1391

يکشنبه 30 مهر 1391

شنبه 29 مهر 1391

پنجشنبه 27 مهر 1391

چهارشنبه 26 مهر 1391

سه شنبه 25 مهر 1391

دوشنبه 24 مهر 1391

يکشنبه 23 مهر 1391

شنبه 22 مهر 1391

پنجشنبه 20 مهر 1391

سه شنبه 18 مهر 1391

دوشنبه 17 مهر 1391

يکشنبه 16 مهر 1391

شنبه 15 مهر 1391

پنجشنبه 13 مهر 1391

چهارشنبه 12 مهر 1391

سه شنبه 11 مهر 1391

يکشنبه 09 مهر 1391

شنبه 08 مهر 1391

پنجشنبه 06 مهر 1391

چهارشنبه 05 مهر 1391

سه شنبه 04 مهر 1391

يکشنبه 02 مهر 1391

شنبه 01 مهر 1391

جمعه 31 شهريور 1391

پنجشنبه 30 شهريور 1391

چهارشنبه 29 شهريور 1391

سه شنبه 28 شهريور 1391

دوشنبه 27 شهريور 1391

يکشنبه 26 شهريور 1391

شنبه 25 شهريور 1391

پنجشنبه 23 شهريور 1391

چهارشنبه 22 شهريور 1391

سه شنبه 21 شهريور 1391

دوشنبه 20 شهريور 1391

يکشنبه 19 شهريور 1391

شنبه 18 شهريور 1391

پنجشنبه 16 شهريور 1391

چهارشنبه 15 شهريور 1391

سه شنبه 14 شهريور 1391

دوشنبه 13 شهريور 1391

يکشنبه 12 شهريور 1391

شنبه 11 شهريور 1391

جمعه 10 شهريور 1391

پنجشنبه 09 شهريور 1391

چهارشنبه 08 شهريور 1391

سه شنبه 07 شهريور 1391

دوشنبه 06 شهريور 1391

يکشنبه 05 شهريور 1391

شنبه 04 شهريور 1391

جمعه 03 شهريور 1391

پنجشنبه 02 شهريور 1391

چهارشنبه 01 شهريور 1391

سه شنبه 31 مرداد 1391

دوشنبه 30 مرداد 1391

يکشنبه 29 مرداد 1391

شنبه 28 مرداد 1391

جمعه 27 مرداد 1391

پنجشنبه 26 مرداد 1391

چهارشنبه 25 مرداد 1391

سه شنبه 24 مرداد 1391

دوشنبه 23 مرداد 1391

يکشنبه 22 مرداد 1391

پنجشنبه 19 مرداد 1391

چهارشنبه 18 مرداد 1391

سه شنبه 17 مرداد 1391

دوشنبه 16 مرداد 1391

يکشنبه 15 مرداد 1391

شنبه 14 مرداد 1391

جمعه 13 مرداد 1391

پنجشنبه 12 مرداد 1391

چهارشنبه 11 مرداد 1391

دوشنبه 09 مرداد 1391

يکشنبه 08 مرداد 1391

شنبه 07 مرداد 1391

جمعه 06 مرداد 1391

پنجشنبه 05 مرداد 1391

چهارشنبه 04 مرداد 1391

سه شنبه 03 مرداد 1391

دوشنبه 02 مرداد 1391

يکشنبه 01 مرداد 1391

شنبه 31 تير 1391

جمعه 30 تير 1391

پنجشنبه 29 تير 1391

چهارشنبه 28 تير 1391

سه شنبه 27 تير 1391

يکشنبه 25 تير 1391

پنجشنبه 22 تير 1391

چهارشنبه 21 تير 1391

سه شنبه 20 تير 1391

دوشنبه 19 تير 1391

يکشنبه 18 تير 1391

شنبه 17 تير 1391

جمعه 16 تير 1391

پنجشنبه 15 تير 1391

سه شنبه 13 تير 1391

يکشنبه 11 تير 1391

شنبه 10 تير 1391

جمعه 09 تير 1391

پنجشنبه 08 تير 1391

چهارشنبه 07 تير 1391

سه شنبه 06 تير 1391

يکشنبه 04 تير 1391

جمعه 02 تير 1391

چهارشنبه 31 خرداد 1391

دوشنبه 29 خرداد 1391

يکشنبه 28 خرداد 1391

جمعه 26 خرداد 1391

پنجشنبه 18 خرداد 1391

چهارشنبه 17 خرداد 1391

سه شنبه 16 خرداد 1391

دوشنبه 15 خرداد 1391

يکشنبه 14 خرداد 1391

شنبه 13 خرداد 1391

جمعه 12 خرداد 1391

پنجشنبه 11 خرداد 1391

سه شنبه 9 خرداد 1391

سه شنبه 09 خرداد 1391

دوشنبه 8 خرداد 1391

يکشنبه 07 خرداد 1391

جمعه 5 خرداد 1391

جمعه 05 خرداد 1391

چهارشنبه 03 خرداد 1391

چهارشنبه 3 خرداد 1391

دوشنبه 1 خرداد 1391

يکشنبه 31 ارديبهشت 1391

شنبه 30 ارديبهشت 1391

جمعه 29 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391

سه شنبه 26 ارديبهشت 1391

يکشنبه 24 ارديبهشت 1391

شنبه 23 ارديبهشت 1391

جمعه 22 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391

سه شنبه 19 ارديبهشت 1391

يکشنبه 17 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

سه شنبه 12 ارديبهشت 1391

يکشنبه 10 ارديبهشت 1391

شنبه 09 ارديبهشت 1391

شنبه 9 ارديبهشت 1391

جمعه 8 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 07 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 06 ارديبهشت 1391

سه شنبه 5 ارديبهشت 1391

دوشنبه 4 ارديبهشت 1391

دوشنبه 04 ارديبهشت 1391

جمعه 1 ارديبهشت 1391

جمعه 01 ارديبهشت 1391

سه شنبه 29 فروردين 1391

شنبه 26 فروردين 1391

جمعه 25 فروردين 1391

پنجشنبه 24 فروردين 1391

چهارشنبه 23 فروردين 1391

سه شنبه 22 فروردين 1391

دوشنبه 21 فروردين 1391

شنبه 19 فروردين 1391

جمعه 18 فروردين 1391

پنجشنبه 17 فروردين 1391

دوشنبه 14 فروردين 1391

چهارشنبه 9 فروردين 1391

دوشنبه 7 فروردين 1391

يکشنبه 6 فروردين 1391

پنجشنبه 3 فروردين 1391

چهارشنبه 2 فروردين 1391

سه شنبه 1 فروردين 1391

يکشنبه 28 اسفند 1390

شنبه 27 اسفند 1390

جمعه 26 اسفند 1390

پنجشنبه 25 اسفند 1390

چهارشنبه 24 اسفند 1390

سه شنبه 23 اسفند 1390

دوشنبه 22 اسفند 1390

يکشنبه 21 اسفند 1390

شنبه 20 اسفند 1390


نويسندگان نويسندگان

Mary_AdmiN (46)

Maryami_youngi (147)

SohA (67)

SheLi (51)

KHanoOmGol (23)

SaHaR (63)

SayeH (0)

AlmA:grEEn aPPle (17)

NiloO (14)

Raya (13)

MiHi (73)

ZaHrA (5)

Fati_Kim (0)

NasimI (60)

green apple (8)


جستجوگر پيشرفته سايت
?
آخرين ارسال هاي انجمن
آخرين ارسال هاي انجمن


ღ❤PlAy OF tHe FaTe❤ღ : part 51


 

سلام دوست جونیای خودم چطورین؟ ببخشید اینقدر دیر اومدم. از صبح درگیر درس شیرین ریاضی بودمسبز اصلا حواسم نبود که امروز یکشنبه اسهیپنوتیزم. این شد که الان اومدم خدمتتون.. برید ادامه بخونید. امیدوارم خوشتون بیاد.بغل

 
برای مشاهده مطالب انجمن لطفا ابتدا عضو شوید...


براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :برچسب ها : ღ❤PlAy OF tHe FaTe❤ღ : part 50 ღ❤PlAy OF tHe FaTe❤ღ : part 51
ارسال شده در : 12 / 09 / 1391 - توسط : Maryami_youngi
بازديد : 152 بار دسته بندي : ღ❤PlAy OF tHe FaTe❤ღ نظر دهيد! [ ]

مرتبط باموضوع :


اين نظر توسط Akram YS در تاريخ 1391/9/13 و 21:20 دقيقه ارسال شده است

سلام از نوع جنوبی و خون گرمششکلک
از دست جونگ مین همش میزنه تو پر این دوتاشکلک البته از یه طرفم قربونش برم با اجرای خوشکلش تو ‏Simply kpop‏ که چقده خندون و ناز بووووود شکلک
مری خودت چطوری؟ خوبی؟ حس خاصی مثلا خوشحال، ناراحت، تو فکر باشی نداری؟ جدی هااااا...؟!
شکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
پاسخ : سلام عزیز دل خودم چطوری؟ شکلک
دیگه شیطون گروه بودن این مزیت ها رو هم داره دیه شکلک آره ترکوندههه
جسمی که داغوننننن دارم میترکم خواهر اصا حالم خوب نیست.. .. روحی هم که کلا از داغون اونورتر.. حس میکنم همه چی تکراریه...
خودت خوبی؟؟؟؟
شکلکشکلکشکلک

اين نظر توسط سما در تاريخ 1391/9/13 و 15:19 دقيقه ارسال شده است

سلام مریمی جونم
خوبی؟
خعلی وقت بود نظر نذاشته بودمشکلکشکلک
جدا ببخشید
ولی همیشه دنبال میکردم.
اینبارم قشنگ بود
دستت درد نکنه.خسته نباشی خانوم خانوماشکلک
پاسخ : سلام سما جون. مرسی تو خوبی؟
ایرادی نداره عزیزم.. همینکه بدونم میخونین دلم گرمه..
مرسی گل من شکلکشکلک

اين نظر توسط ela در تاريخ 1391/9/13 و 14:57 دقيقه ارسال شده است

وايييي يونگ عقشهههههههه.كككك هيونم گير داده به گفتن اوپا.شکلک
مرسييييي عالي بود
پاسخ : مگه میشه عشق نباشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هه هه آره.
خواهش گلم شکلک

اين نظر توسط elahe در تاريخ 1391/9/13 و 13:12 دقيقه ارسال شده است

:he he jungmin ba tajrobeD
پاسخ : ک ک کک شکلک

اين نظر توسط تیارا در تاريخ 1391/9/13 و 10:16 دقيقه ارسال شده است

شکلک
پاسخ : tanx شکلک

اين نظر توسط شریفه در تاريخ 1391/9/12 و 22:27 دقيقه ارسال شده است

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام من آمده ام تو را ببینم بروم ، من آمده ام تو را ببینم بروم .شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک بسی خوش گذشته به ما شکلکشکلکشکلکشکلکشکلک واااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغشکلکشکلکشکلک یکی نیست به ما بگه چرا خوشیم ؟شکلکشکلکشکلک اه شهلا با جونگ مین جه کار داری شیطونه داداشم خوب شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک خوب کاری کردن اومدن داشت کار به جاهای باریک میکشید شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک خوب خوش گذشت پنج شنبه زود تر بیا شکلک به قول اسما باباییییییییییییییییشکلک و به قول محمد بوب باییییییییییییییییییییییییییییییی شکلک بازم جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
خداحافظی گریه در یک غروبه خدا حافظی رنگ دشت جنوبه خداحافظی غم تویه کوله باره خدا حافظی ماله یه قطاره یه خط اه اه یه کنسرت مجانی مهمونتون کردم هااااااااااااااااااااااااااااااااا شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس
پاسخ : سلام شری جون خودم چطوری تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا؟ چخبر بوده؟ شکلک
شری امروز یچیزیت میشه ها شکلک
ای بروی چشم حتما. راستی چرا پنج شنبه سه شنبه باید بیام شکلک
جمله ی قشنگی بود شکلکشکلکشکلک
باباییییییییییییییییییییییییییییی شکلکشکلکشکلکشکلکشکلک

اين نظر توسط شهلا در تاريخ 1391/9/12 و 22:17 دقيقه ارسال شده است

شلاااااااااااااااااااااااام بوقاااااااااااااااااااااااا.خوفین؟خوشین؟شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
من اومدم.خوش اومدم.شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
تو اومدی.خوش اومدیشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
یاااااااااااااااااااا چلا کیو نقشش فعال شد؟شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
من امشب قاط زدم اساسی.:
Bشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک:
وری نایس بود اجی :خدا بگم جونگمینو چیکار کنه اون وقت شب Xشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
خوف بود بازم مثل همیشه هوای کیومو داشته باششکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
انیووووووووووووووووووووووووشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
زودی بیا.فداشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
پاسخ : سلام ورجکم مرسی تو خوبی؟ شکلکشکلکحالا چرا بوق؟؟؟؟ شکلکشکلکشکلک
یعنی چی؟ خوب هست دیگه شکلک
مرسی فدات شم. ای بروی چشم
بابای گلمشکلکشکلکشکلک:

اين نظر توسط فرگل در تاريخ 1391/9/12 و 20:32 دقيقه ارسال شده است

مریم هی بپرس چرا با هیوا چپی؟
خو یه لقمه رامن داده ب نفسم...ظرفای نشسته یه ایلم گذاشته رو شونه های نحیفش
حالا هی بوگو چرا با هیوا چپی...
مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
خیلی عالی بودشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
پاسخ : خو چیکار بچه داری؟ هیون خودش داوطلب شد دیه شکلکشکلک
قربونت برم من. خوشحالم خوشت اومده شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک

اين نظر توسط فرگل در تاريخ 1391/9/12 و 20:29 دقيقه ارسال شده است

جییییییییییییییییییییییییییییییییغ
خبر خوشو نداده بودی ک هیونم توش حضور فعال دارهشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
فداشششششششششش من عاشق مردای شکموئممممممممممم(بغغغغغغغغغغغغغغغل)
هیییییییییییییییییییییییوووووووووووووووووووووووووووونننننننننننننننننننننننننننن نفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
پاسخ : ارومتر کر شدم شکلکشکلک
دیگه گفتم که از این به بعد ملات هیون زیاد میشه دیگه شکلکشکلک
ای جونم منم خیلی مردای شکمو رو دوست دارم.. تو اون لحظه میرن تو بحر غذا خیلی خوردنی میشن شکلکشکلکشکلکشکلک
شکلکشکلکشکلک

اين نظر توسط فرگل در تاريخ 1391/9/12 و 20:07 دقيقه ارسال شده است

1111111111111شکلک
پاسخ : باریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک شکلکشکلک


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • قیمت پایان نامه

  گیفت کارت اسپاتیفای

  سرور اختصاصی

  تور آنتالیا

  چاپ کاتالوگ چاپ بروشور

  خرید وی پی ان

  پیشتاز دانلود
 • بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95