close
تبلیغات در اینترنت

ღ❤PlAy OF tHe FaTe❤ღ : part 57


درباره سايت درباره سايت
*Stories*
گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند و نوری که تاریکی می دهد... ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند دلم می گیردداز سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد.. و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند... از دوستی که برایت هدیه ، دوبال برای پریدن می آورد و بعد پرواز را با منفورترین کلمات دنیا معنی می کند دلم می گیرد از چشم امید داشتنم به اینهمه هیچ گاهی حتی از خودم هم دلم میگیرد

آرشيو آرشيو

پنجشنبه 22 مهر 1395

چهارشنبه 18 بهمن 1391

سه شنبه 17 بهمن 1391

دوشنبه 16 بهمن 1391

شنبه 14 بهمن 1391

چهارشنبه 11 بهمن 1391

سه شنبه 10 بهمن 1391

يکشنبه 08 بهمن 1391

چهارشنبه 04 بهمن 1391

شنبه 23 دی 1391

پنجشنبه 21 دی 1391

سه شنبه 19 دی 1391

يکشنبه 17 دی 1391

شنبه 16 دی 1391

پنجشنبه 14 دی 1391

يکشنبه 10 دی 1391

پنجشنبه 07 دی 1391

سه شنبه 05 دی 1391

دوشنبه 04 دی 1391

يکشنبه 03 دی 1391

شنبه 02 دی 1391

دوشنبه 27 آذر 1391

يکشنبه 26 آذر 1391

پنجشنبه 23 آذر 1391

سه شنبه 21 آذر 1391

يکشنبه 19 آذر 1391

دوشنبه 13 آذر 1391

يکشنبه 12 آذر 1391

پنجشنبه 09 آذر 1391

چهارشنبه 08 آذر 1391

سه شنبه 07 آذر 1391

شنبه 04 آذر 1391

پنجشنبه 02 آذر 1391

سه شنبه 30 آبان 1391

يکشنبه 28 آبان 1391

پنجشنبه 25 آبان 1391

چهارشنبه 24 آبان 1391

دوشنبه 22 آبان 1391

يکشنبه 21 آبان 1391

جمعه 19 آبان 1391

پنجشنبه 18 آبان 1391

چهارشنبه 17 آبان 1391

سه شنبه 16 آبان 1391

دوشنبه 15 آبان 1391

يکشنبه 14 آبان 1391

شنبه 13 آبان 1391

جمعه 12 آبان 1391

سه شنبه 09 آبان 1391

دوشنبه 08 آبان 1391

يکشنبه 07 آبان 1391

شنبه 06 آبان 1391

پنجشنبه 04 آبان 1391

سه شنبه 02 آبان 1391

يکشنبه 30 مهر 1391

شنبه 29 مهر 1391

پنجشنبه 27 مهر 1391

چهارشنبه 26 مهر 1391

سه شنبه 25 مهر 1391

دوشنبه 24 مهر 1391

يکشنبه 23 مهر 1391

شنبه 22 مهر 1391

پنجشنبه 20 مهر 1391

سه شنبه 18 مهر 1391

دوشنبه 17 مهر 1391

يکشنبه 16 مهر 1391

شنبه 15 مهر 1391

پنجشنبه 13 مهر 1391

چهارشنبه 12 مهر 1391

سه شنبه 11 مهر 1391

يکشنبه 09 مهر 1391

شنبه 08 مهر 1391

پنجشنبه 06 مهر 1391

چهارشنبه 05 مهر 1391

سه شنبه 04 مهر 1391

يکشنبه 02 مهر 1391

شنبه 01 مهر 1391

جمعه 31 شهريور 1391

پنجشنبه 30 شهريور 1391

چهارشنبه 29 شهريور 1391

سه شنبه 28 شهريور 1391

دوشنبه 27 شهريور 1391

يکشنبه 26 شهريور 1391

شنبه 25 شهريور 1391

پنجشنبه 23 شهريور 1391

چهارشنبه 22 شهريور 1391

سه شنبه 21 شهريور 1391

دوشنبه 20 شهريور 1391

يکشنبه 19 شهريور 1391

شنبه 18 شهريور 1391

پنجشنبه 16 شهريور 1391

چهارشنبه 15 شهريور 1391

سه شنبه 14 شهريور 1391

دوشنبه 13 شهريور 1391

يکشنبه 12 شهريور 1391

شنبه 11 شهريور 1391

جمعه 10 شهريور 1391

پنجشنبه 09 شهريور 1391

چهارشنبه 08 شهريور 1391

سه شنبه 07 شهريور 1391

دوشنبه 06 شهريور 1391

يکشنبه 05 شهريور 1391

شنبه 04 شهريور 1391

جمعه 03 شهريور 1391

پنجشنبه 02 شهريور 1391

چهارشنبه 01 شهريور 1391

سه شنبه 31 مرداد 1391

دوشنبه 30 مرداد 1391

يکشنبه 29 مرداد 1391

شنبه 28 مرداد 1391

جمعه 27 مرداد 1391

پنجشنبه 26 مرداد 1391

چهارشنبه 25 مرداد 1391

سه شنبه 24 مرداد 1391

دوشنبه 23 مرداد 1391

يکشنبه 22 مرداد 1391

پنجشنبه 19 مرداد 1391

چهارشنبه 18 مرداد 1391

سه شنبه 17 مرداد 1391

دوشنبه 16 مرداد 1391

يکشنبه 15 مرداد 1391

شنبه 14 مرداد 1391

جمعه 13 مرداد 1391

پنجشنبه 12 مرداد 1391

چهارشنبه 11 مرداد 1391

دوشنبه 09 مرداد 1391

يکشنبه 08 مرداد 1391

شنبه 07 مرداد 1391

جمعه 06 مرداد 1391

پنجشنبه 05 مرداد 1391

چهارشنبه 04 مرداد 1391

سه شنبه 03 مرداد 1391

دوشنبه 02 مرداد 1391

يکشنبه 01 مرداد 1391

شنبه 31 تير 1391

جمعه 30 تير 1391

پنجشنبه 29 تير 1391

چهارشنبه 28 تير 1391

سه شنبه 27 تير 1391

يکشنبه 25 تير 1391

پنجشنبه 22 تير 1391

چهارشنبه 21 تير 1391

سه شنبه 20 تير 1391

دوشنبه 19 تير 1391

يکشنبه 18 تير 1391

شنبه 17 تير 1391

جمعه 16 تير 1391

پنجشنبه 15 تير 1391

سه شنبه 13 تير 1391

يکشنبه 11 تير 1391

شنبه 10 تير 1391

جمعه 09 تير 1391

پنجشنبه 08 تير 1391

چهارشنبه 07 تير 1391

سه شنبه 06 تير 1391

يکشنبه 04 تير 1391

جمعه 02 تير 1391

چهارشنبه 31 خرداد 1391

دوشنبه 29 خرداد 1391

يکشنبه 28 خرداد 1391

جمعه 26 خرداد 1391

پنجشنبه 18 خرداد 1391

چهارشنبه 17 خرداد 1391

سه شنبه 16 خرداد 1391

دوشنبه 15 خرداد 1391

يکشنبه 14 خرداد 1391

شنبه 13 خرداد 1391

جمعه 12 خرداد 1391

پنجشنبه 11 خرداد 1391

سه شنبه 9 خرداد 1391

سه شنبه 09 خرداد 1391

دوشنبه 8 خرداد 1391

يکشنبه 07 خرداد 1391

جمعه 5 خرداد 1391

جمعه 05 خرداد 1391

چهارشنبه 03 خرداد 1391

چهارشنبه 3 خرداد 1391

دوشنبه 1 خرداد 1391

يکشنبه 31 ارديبهشت 1391

شنبه 30 ارديبهشت 1391

جمعه 29 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391

سه شنبه 26 ارديبهشت 1391

يکشنبه 24 ارديبهشت 1391

شنبه 23 ارديبهشت 1391

جمعه 22 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391

سه شنبه 19 ارديبهشت 1391

يکشنبه 17 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

سه شنبه 12 ارديبهشت 1391

يکشنبه 10 ارديبهشت 1391

شنبه 09 ارديبهشت 1391

شنبه 9 ارديبهشت 1391

جمعه 8 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 07 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 06 ارديبهشت 1391

سه شنبه 5 ارديبهشت 1391

دوشنبه 4 ارديبهشت 1391

دوشنبه 04 ارديبهشت 1391

جمعه 1 ارديبهشت 1391

جمعه 01 ارديبهشت 1391

سه شنبه 29 فروردين 1391

شنبه 26 فروردين 1391

جمعه 25 فروردين 1391

پنجشنبه 24 فروردين 1391

چهارشنبه 23 فروردين 1391

سه شنبه 22 فروردين 1391

دوشنبه 21 فروردين 1391

شنبه 19 فروردين 1391

جمعه 18 فروردين 1391

پنجشنبه 17 فروردين 1391

دوشنبه 14 فروردين 1391

چهارشنبه 9 فروردين 1391

دوشنبه 7 فروردين 1391

يکشنبه 6 فروردين 1391

پنجشنبه 3 فروردين 1391

چهارشنبه 2 فروردين 1391

سه شنبه 1 فروردين 1391

يکشنبه 28 اسفند 1390

شنبه 27 اسفند 1390

جمعه 26 اسفند 1390

پنجشنبه 25 اسفند 1390

چهارشنبه 24 اسفند 1390

سه شنبه 23 اسفند 1390

دوشنبه 22 اسفند 1390

يکشنبه 21 اسفند 1390

شنبه 20 اسفند 1390


نويسندگان نويسندگان

Mary_AdmiN (46)

Maryami_youngi (147)

SohA (67)

SheLi (51)

KHanoOmGol (23)

SaHaR (63)

SayeH (0)

AlmA:grEEn aPPle (17)

NiloO (14)

Raya (13)

MiHi (73)

ZaHrA (5)

Fati_Kim (0)

NasimI (60)

green apple (8)


جستجوگر پيشرفته سايت




?
آخرين ارسال هاي انجمن
آخرين ارسال هاي انجمن


ღ❤PlAy OF tHe FaTe❤ღ : part 57


http://www.img4up.com/up2/17384374795339078659.jpg

 

سلام به دوستان گل خوجل خودم چطورین؟ اومدم با پارت بعدی داستان.. قبلش یه خواهشی داشتم.. بچه ها من دوتا عکس رومیذارم براتون... اگه این عکس رو در ابعاد بزرگتر دارین خواهش میکنم بهم بدین چون واقعا بهش نیاز دارم.. عکس هارو اینجا نذاشتم که فضا رو اشغال نکنه.. یعنی من از این بزرگتر وبا کیفیت ترشو میخوام اگر دارید ممنونتون میشم..

 http://www.img4up.com/up2/65033831350246708803.jpg

http://www.img4up.com/up2/48917019454494751185.jpg

خوب دیگه تشریف ببرید ادامه.. خواستید فحش بارونم کنید مجازیدنیشخند سه شنبه هم میام..




برای مشاهده مطالب انجمن لطفا ابتدا عضو شوید...


براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :



برچسب ها : ღ❤PlAy OF tHe FaTe❤ღ : part 57
ارسال شده در : پنج شنبه 07 / 10 / 1391 - توسط : Maryami_youngi
بازديد : 151 بار دسته بندي : ღ❤PlAy OF tHe FaTe❤ღ نظر دهيد! [ ]

مرتبط باموضوع :


اين نظر توسط agra در تاريخ 1391/10/9 و 7:00 دقيقه ارسال شده است

سلام خوبیشکلک یونگ سنگ آخه تو انقدر مهربونی خوب این مهربونی رو بزار واسه هیوا نه اون دختر ... هیواااا یونگی حواسش نبود اون حرف رو زد شما ببخشش،قشنگ بود ممنون خسته نباشی
پاسخ : سلام گلم مرسی تو خوبی؟
ک ک ک بچم گیر کرده خب چیکار کنه؟؟؟؟؟
خواهش گل من مرسی که اومدی شکلک

اين نظر توسط شریفه در تاريخ 1391/10/8 و 14:37 دقيقه ارسال شده است

هنوزم جیگرم خنک نشده اگه الان یکی بیاد با من دعوا کنم فاتحش خوندسشکلک

اين نظر توسط شریفه در تاريخ 1391/10/8 و 14:35 دقيقه ارسال شده است

نه نمیشه خواستم خون سردی خودمو حفظ کنم نمیشه کهههههههههههههههههه جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ اصلا ولش کن بزار ببینم جیکار میکنه، ببینم چجوری خودشو میکشه اصلا بیا خودم کمکت میکنم کدوم راه بهتره سم خوبه ؟ با گاز چی مرگ خاموش بدون درد راحت می میری؟ شکلک نه تو نباید بدون درد بمیری خودم میام با گیوتین گردنتو میزنم،یا نه چشاتو از کاسه در میارم ، یا میندازمت جلوی سگا، نه اصلا اینارو ولش کن با ماشین خوشگل یونگی از روت 501 بار رد میشم دختره بوووووووووووووووووووووق
ولش کن ببینم چه غلطی می کنه از یه بچه می ترسی . یونگ سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننگ یکی هم تو گوش تو میزنم که دیگه با هووی من این طور برخورد نکنی پسر بد.
جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ شکلک دختره ی کثافت ، بی شعورااااااااااااااه
پاسخ : ای جونم شری حرص نخـــــــــــــور شکلک)))))))))))
جا منم بزن این دختره رو له کن.. ولی نمیدونم چرا من دوسش دارم ک ک ک
اوه شری چه عصبی میزنی تو دختـــــــــــــــر؟؟؟؟
وا؟ به یونگ سنگ کاری نداشته باش که با من طرفی هااااا شکلک
ای جونم فشارت خونت رفت بالا شکلک شکلک

اين نظر توسط شریفه در تاريخ 1391/10/8 و 14:23 دقيقه ارسال شده است

سلامشکلک دیروز چشمم درد میکرد گفتم فردا می خونم،روز جمعه ای عجب زد حالی شداااااااااااشکلکشکلک نمیدونم چرا غروب که میشه چشام درد می کنهشکلکشکلکشکلک بگذریم الان افسردگی گرفتم همه ی این حالات به من دس داره( گریه ، عصبانیت، ناراحتی ، افسردگی ،بازم گریه) ای خداااااااااااااااااااا شکلک ااااااااااااااااااااااااه، این شهلا هم دیواری کوتاه تراز دیوار من پیدا نکرده واسه کفن کردن برو یونهی رو کفن کن.شکلکشکلکشکلک مقسی خواهر ولی هوان عجب جیگریهشکلک میگم هیوا یونگی رو ول کن با همین هوان باش برات خیلی خوبه. بازیگر نیست که هست، خوش تیپ نیست که هست ، خوشگل نیست که هست ، مهربان نیست که هست ، باحال نیست که هست دیگه چی می خوای؟شکلکشکلک البته تقصیری هم نداری هرکی عاشق یونگی شده نمیتونه ولش کنه. ای خدا چیکار کنیم از دست این بشر؟شکلک مریممممممممممممممم مگه دستم بهت نرسه چقد تو این هیوا رو زجرش میدی غریب گیر آوردی بگم سامان بیاد حالتو بگیره هاااااااااااااااااااان دیگه نبینم زجرش بدی هاااااااااااااا باشه گلم آفرینشکلک مرسی عالی بود بسی دپرست شدییییییییییییم با این که داستانه ولی حال آدمو میگیره.هیییییییییییییییییییشکلک
پاسخ : وایییییییییییییییی شری سه صفحه واست نوشتم این رز کثافت همشو خورد جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

اين نظر توسط Akram YS در تاريخ 1391/10/8 و 13:52 دقيقه ارسال شده است

مرییییییییییییییییییییییییییییی..بیا جلوشکلکشکلکشکلک
یعنی من اگه یونگو گیرش بیارمااااا...یه مااااااااااااچ باحالش میکنممممممممشکلک
در هیچ صورتی بنده مخالفش نیستمشکلکشکلک

اینم واسه مری گلی منشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک (مالکیتو حال کردی؟؟شکلک )
پاسخ : بیگی منو جنبه ندارما شکلکشکلکشکلکشکلک
از طرف منم ماچش کن : D
ای قربونت برم من به تو میگن جیگر طلا =)))))
مرسی قربونت برم من شکلکشکلکشکلک تو همه جوره تو حلق خودمی شکلکشکلکشکلک

اين نظر توسط elahe در تاريخ 1391/10/7 و 22:04 دقيقه ارسال شده است

mr3000000000000شکلکشکلکشکلک
پاسخ : خواهش گلی شکلک

اين نظر توسط فرگل در تاريخ 1391/10/7 و 17:27 دقيقه ارسال شده است

مرسیییییییییییییییییییییییییشکلک
پاسخ : خواهش فرگلی خودم شکلک

اين نظر توسط فرگل در تاريخ 1391/10/7 و 17:26 دقيقه ارسال شده است

من از هیون تقاضا دارم به مشکل هیوا رسیدگی کنهشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک این دختره بیچاره از دست رفت که چیییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ممکنه یونهی خودکشی کنه....خب بکنه...به ما چه؟؟؟شکلک
هیییییییییییییییییییییییون رسیدگی کن ببینمشکلک
پاسخ : حالا چرا هیون؟؟؟؟؟؟؟؟ شکلک از بین رفت که من شمارو حرص بدم شکلک
همینو بگو بزن اصا خودتو بکش جهنم شکلک
هیون گوش به فرمان باش ==)))))))))))))))

اين نظر توسط فرگل در تاريخ 1391/10/7 و 17:07 دقيقه ارسال شده است

سلامممممممممممممممممممممممشکلک
چطوری عزیزم؟؟؟؟
میگم من عکس اولیه رو داشتم اما پاکش کردم...از تو وب اکرم فلفلی برش داشته بودم که تو پست ثابتش گذاشته بود...شانس تو وبش رو هم دو سه روز پیش حذف کردشکلک
اینه که شرمنده شدم حسابیییییییییییییییییییییی
پاسخ : سلامممم فرگلی خودم. مرسی تو خوبی؟ شکلکشکلکشکلک
ااااااااا اکرم وبشو حذف کرد؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من خیلی وقته به این وبا سر نمیزنم یعنی از وقتی کلاسام شروع شد آخیییییییی
بابا دشمنت شرمنده دختر شکلک

اين نظر توسط شهلا در تاريخ 1391/10/7 و 16:57 دقيقه ارسال شده است

دختره ی پررو چشم سفیدخجالتم نمیکشه.-: امیدوارم بتونی هرچه زودتر اوپا رو فراموش کنی.. (به ارومی گفت): امیدوارم هرچه زودتر یه مرد خوب پیدا کنی و بتونی به خوبی به زندگیت ادامه بدی و برای همیشه اونو فراموشش کنی.شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
ای بابا میذاشتی دفعه قبل میمرد تا حساب کار دستش بیادشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک.هیواااااااااااا دلم کباب شد برات الهی الهی الهی.شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
یونگیییییییییییی یونگیییییییییییییییی این شریفه رو کفن کنم برات تا زودتر اشتی کنینشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
-: با صدای لرزونش گفت: میتونیم دوباره همه چیزو شروع کنیم.. اما یونهی... اون نباید بفهمه.. هیوا بهت قول میدم عین همیشه دوستت داشته باشم و یونهی کوچیکترین تاثیری روی زندگیمون نذاره.. فقط تو قبولم کن.شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
اهههههههه اههههههههه تو که بد تر از اون پسره کردی کهشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
چاگیااااااااااااااااااااااا زودی بیااااااااااااااااااااااااا راستی یه بوس از طرف من بده به تربچه ی عمو و زن عمو.شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
به همه سلام برسون بابایییییییییشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
پاسخ : اوههههههههههههههههههههههههههه شهلا چرا اینقد حرص میخوری حالا؟ شکلک
خداییش این هیوا رو خیلی زجر دادم نه؟ شکلک
به شری چیکار داری؟ =))))))))))))))))))
بابا خوب پسرم عاشقشه چیکارش داری؟ شکلک
آی بروی چشمممممممممممممممم. وای من فدای تربچم بشم شکلک
بزرگیتو میرسون شکلک
قربونت وروجک شکلکشکلک


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • قیمت پایان نامه

  گیفت کارت اسپاتیفای

  سرور اختصاصی

  تور آنتالیا

  چاپ کاتالوگ چاپ بروشور

  خرید وی پی ان

  پیشتاز دانلود












 • بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95